อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.     เครื่อง Computer ระบบปฎิบัติการ WindowsXP (เราจะทำกันบน WindowsXP)
2.     เครื่อง HTC Desire
3.     สาย Sync ระหว่าง Computer กับ HTC Desire

โปรแกรมที่ต้องใช้
1.     pushfiles_windows.zip (4.4 MB) แตกไฟล์ไปไว้ที่ C:\
2.     Fonts Thai (453 KB) แตกไฟล์ไปไว้ที่ C:\pushfiles\    (ขอบคุณฟอนด์จาก Droidsans)
3.     Keyboard Thai เดี๋ยวไปโหลดใน Android Market
       


วิธีลง Fonts Thai

1.     ให้ทำการปิดเครื่อง HTC Desire ให้สนิท
        และทำการกดปุ่มลูกศร Back (ข้างปุ่ม Search) ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Power จะเจอหน้าจอแบบนี้
       

2.     ให้เลือก BOOTLOADER แล้วเลือก RECOVERY
        (ใช้ปุ่ม เพิ่ม/ลด เสียงด้านข้างเพื่อเลื่อน ขึ้น/ลง และปุ่ม Power เพื่อเลือก)
        เมื่อเลือก RECOVERY เสร็จแล้ว HTC Desire จะขึ้นหน้าจอแบบนี้
       

3.    ที่เครื่อง Computer ให้ไปที่ C:\pushfiles แล้วรัน recovery-windows.bat
      

       ปล่อยให้รันไปจากนั้นที่ HTC Desire จะขึ้นเมนูสีเขียวแบบนี้
      

4.    ที่เครื่อง Computer ให้เปิดหน้าต่าง Command prompt อีกอันโดย Start>Run>cmd 
       ให้พิมพ์
       cd \
       cd pushfiles
       adb shell mount /system

       --และทำการ push fonts เข้าเครื่อง HTC Desire ระวังเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่ด้วย
       adb push DroidSans.ttf /system/fonts
       adb push DroidSans-Bold.ttf /system/fonts
       adb push DroidSerif-Bold.ttf /system/fonts
       adb push DroidSerif-BoldItalic.ttf /system/fonts
       adb push DroidSerif-Italic.ttf /system/fonts
       adb push DroidSerif-Regular.ttf /system/fonts

       --สุดท้ายพิมพ์คำสั่ง reboot
       adb shell reboot
      

      หลังจาก reboot เสร็จก็จะสามารถอ่านภาษาไทยออกแล้ว


วิธีลง Keyboard Thai

1.    ไปที่ Android Market แล้ว Search ด้วยคำว่า droidsans 
       ให้เลือก Download และ Install โปรแกรมชื่อ Droidsans Thai Keyboard
      

2.    ให้ไปที่ Settings>Language & keyboard 
       ใส่เครื่องหมายถูกตรง Droidsans Thai Keyboard
      

3.    จากนั้นให้ไปที่ช่องใส่ตัวอักษรแล้วกดค้าง
       กด Input method แล้วเลือก Droidsans Thai Keyboard เป็นอันเสร็จพิธี
        

ขอบคุณแหล่งข้อมูล keaw1995 , Paul , amorvi , droidsans

 

Comment

Comment:

Tweet