เวลาที่ผมเขียนเวป ผมจะใช้ browser หลักอยู่ 2 ตัว คือ fx,ie

ช่วงที่เขียนโปรแกรมก็จะใช้ fx ในการแสดงผล

จนเขียนเสร็จไปในระดับหนึ่งถึงใช้ ie แสดงเพื่อตรวจสอบ ว่า ok ไหม

ในตอนแรกผมเขียนประมาณนี้ครับ ซึ่ง fx ก็แสดงปกติ

<tr>
  <td>
    <form name='sel' action='' method=POST> 
    ...
    </form> 
  </td>
</tr>

จากนั้นผมก็ใช้ ie แสดงดูบ้าง แต่ปรากฎว่ามันมีการเว้นบรรทัดเกิดขึ้นแบบในภาพ

ผมจึงเขียโค้ดใหม่โดยเอา form ครอบ td

<tr>
  <form name='sel' action='' method=POST>
    <td>  
     ...
    </td>
  </form> 
</tr>

จากนั้นใช้ทั้ง fx,ie แสดงผลปกติครับไม่มีการเว้นบรรทัดอย่างในรูป

แต่ใน fx กลับมีบางอย่างผิดปกติ นั้นคือ form มันดันไม่ส่งค่า

ผมก็เลยลองเอา form ไปครอบ tr ดูก็ยังไม่ได้

ในส่วนของข้อมูลที่ผมละด้วย " ... " นั้นก็คือส่วน combo box หรือ dropdown list ในภาพ

ซึ่งส่วนนั้นผมใช้ AJAX (พึ่งหัดใช้) ผมก็เลยนึกว่าเป็นที่ AJAX

ผมก็ไปดูส่วนนั้นใหญ่เลยตอนแรก ซึ่งมันไม่เกี่ยวเลย

สุดท้ายต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ table ครอบแบบนี้ครับ

<tr>
  <td>
    <form name='sel' action='' method=POST>    
      <table border="0">
	    ...
      </table>
    </form> 
  </td>
</tr>

อันนี้จิงๆมันก็ไม่มีไรมากหรอกครับ แค่มันนึกไม่ถึง

Comment

Comment:

Tweet

ส่วนใหญ่เราเขียนก็จะใช้ table มากกว่า form อ่ะ

#2 By Krai W. on 2009-02-05 17:28

อืมม

#1 By Krai W. on 2009-02-05 17:28